Paulus Yoga - Paulus Yoga blog

Náš blog

KABIR A EXTATICKÁ BHAKTI JÓGA

Kabír je obrovsky zajímavý mystik, básník a jogín, který je velmi výrazně spojen s Hinduistickou Bhakti jógou a Islámským Súfismem.

V tomto videu Vám ho představuji v kontextu s učením jógy a využívám k tomu předmluvu ke sbírce básní Extatické básně s překladem od Robert Bly.

Zajímavé informace pro vás interpretuji a vysvětluji.

TICO VLOG

Jak se nám žije na Kostarice?

NA KAFE - nevědomí a sny očima 7letého kluka

Děti mají ještě stále to "spojení". Mají průstupné hranice mezi vědomím, osobním nevědomím a kolektivním nevědomím.

PRÁCE SE STÍNEM

Reakce na vaše otázky k práci se stínem, které vyvstaly po zveřejnění videí o práci C.G.Junga a především archetypy a symboly.

SLOVA MOUDRÝCH - C.G.JUNG - ARCHETYPY A SYMBOLY: ŘEČ DUŠE

Carl Gustav Jung považoval symboly za reprezentace archetypů, což jsou kolektivní obrazy nebo vzorce chování, které se vyvinuly během vývoje lidského druhu. Symbolismus interpretoval ve výtvarném umění, například posvátné symboly, symboly kamenů a zvířat a symbol kruhu. Ve své teorii estetiky Jung popsal, že symboly vznikají v geometrických formách, u lidí, pololidí a dalších forem.

JÓGOVÝ DECH JE BLBOST

Dýchání je přirozený proces a normální frekvence je 15 nádechů za minutu, 900 nádechů za hodinu a 21 600 nádechů za 24 hodin. Když se rychlost dýchání zvyšuje, snižuje se délka života. Při rychlosti patnácti dechů za minutu se člověk dožije 75 nebo 80 let. Při rychlosti deseti dechů za minutu se délka života prodlouží na přibližně 100 let.

SEXUÁLNÍ TOUHA

Jak ovlivnit sexuální touhu jógovou praxí a ajurvédou.

JÓGA NIDRA NENÍ POHÁDKA PŘED SPANÍM

Je to komplexní nástroj s přesnými fázemi a obsahem. Není radno nechat se provést od někoho, kdo neví, co dělá.

SLOVA MOUDRÝCH - MANDUKJA UPANIŠAD

Mandukja upanišad je nejkratší ze starověkých hinduistických textů známých jako upanišady, které jsou závěrečnou částí véd, posvátných hinduistických spisů. Mandukja upanišada se skládá z pouhých 12 veršů, které se zaměřují na význam a pojmy prvotního zvuku Óm (psáno také Aum) a symbolu, který jej představuje.

NA KAFE - SE SABINOU - luni Costa Rica

Jak se žije a podniká na Kostarice Sabině, která se narodila a žila 18 let na Slovensku? Její hledání kořenů Kostarické části rodiny ji vedlo k usazení se zde na trvalo. O jejím podnikatelském úspěchu, kdy propojila Kostarickou kulturu Československou podnikavost a nápady, psal i Forbes.

1 2 3 4 5 6 >>

Copyright 2024 PaulusYoga

web namastil manGoweb