Brahman, Univerzální Realita

Za veškerou existencí se skrývá vrcholná realita, k níž můžeme získat přístup prostřednictvím svého hlubšího vědomí. Je to věčný a nekonečný základ všeho, co bylo, je nebo by mohlo být, tvořící základní podstatu všech věcí živých i neživých.

Vše, co vidíme, je součástí Brahmanu, ačkoli ten není ničím omezen a je mimo všechna jména a formy. Tato transcendentální podstata nazývaná ve védském myšlení Brahman je Jástvím, které stojí za všemi procesy a subjekty ve vesmíru. Vše, co můžeme zakoušet, jsou jen vlny a proudy v oceánu Brahmanu, který sídlí v našich vlastních srdcích.

Naše pravá životní cesta je vnitřním pohybem zpět od povrchních odlišností vnějšího světa k oné vnitřní podstatě jednoty, která je Já všeho. Všichni hledáme jednotu, ať už prostřednictvím vědění, vztahů nebo činů. Chceme uchopit širší vesmír a jeho ohromné poklady navenek i uvnitř.

Když budeme vědomě usilovat o jednotu prostřednictvím jógy a meditace, můžeme překonat všechny naše individuální i společenské problémy, které se rodí z různosti. Můžeme dosáhnout stavu vnitřní jednoty, která nás může přenést nad všechny touhy. Tato jednota je podstatou samotné existence, která je mírem a blažeností. Veškeré lidské poznání nás vede tímto směrem.

Povaha individuální duše - Integrální model lidské bytosti

Pět kóš, tři těla a sedm úrovní existence

Védský integrální model lidské bytosti je definován podle "pěti košas" neboli pěti úrovní duše, tří těl a sedmi úrovní existence neboli vesmírné reality. Tento model je mnohem rozsáhlejší než moderní lékařský model chemie, anatomie a fyziologie.

Tento védský model ukazuje, jak je lidský život a vědomí integrováno s celým vesmírem. Tento otevřený pohled na lidskou identitu nám také ukazuje mnoho nových nástrojů pro sebepoznání a zlepšení života, způsoby spojení s celým vesmírem v nás i kolem nás.

#joga #yoga #filozofie #veda #meditace #jednota #brahman #vesmir #zivot