Čakry - co vám o nich neřekli

Sanskrtské slovo „čakra“ doslovně znamená kolo. Víry vitální energie spojené se sítí jemných kanálů, kterými proudí životní energie.

Můžeme je definovat z různých úhlů, což je i je důvod proč se většina přístupů, ať už spirituálních, moderních nebo vědeckých, neshodne.

Co jsou čakry?

Když se na ně budeme dívat skrz fyzické tělo, najdeme úzkou souvislost s nervovým systémem. Pokud se na ně budeme dívat přes psychiku, tak každá čakra souvisí i se specifickými prožitky, instinkt a emocemi. Když půjdeme přes energii, budou to energetická centra našeho těla. Další pohled nám představuje čakry jako úrovně vědomí, tj. stupně k rozšíření našeho vědomí, kdy od základních instinktů se člověk může posunout až k univerzálnímu vědomí.

To, jakým způsobem vnímáme čakry je také velice individuální. Jeden je bude vnímat jako teplo v oblasti, kde se daná čakra nachází. Jiný jako pulsující nebo rotující energii.

Většina lidí si myslí, že čakry se nacházejí na přední části našeho těla. To je chyba! Zde se nacházejí tzv. kshetrami, portály, přes které energie proudí. Čakry „najdete na zadní straně těla.

Kundalini

V jógové komunitě se můžete setkat s nesmysly kolem kundalini (nemyslíme značku kundalini jóga, ale psychospirituální energie), která je stejně jako čakry na úrovni energetického těla a jejich aktivace souvisí s jejím probuzením. Lidé si často pletou její probuzení s procítěním prány v těle. Zažili jsme jednu lektorku jógy, která zcela vážně mluvila o tom, že „si hnula s kunalinkou“.

Probuzení kundalini je velice ojedinělé a vede k ní poměrně dlouhá příprava. A není zde záruka, že se to podaří (ale i cesta stojí za to)

Člověk, který má probuzenou kundalini a zvládl tuto energii „ukočírovat“, nemá zapotřebí hlásat tuto zprávu do světa. Pokud to tak je, okolí vidí a vnímá, že je na „jiné frekvenci“. Takový člověk bude zcela jistě bez nemocí, neboť ovládl energii a je schopný svoje tělo ozdravovat (a je schopný ozdravovat i ostatní

Můžu je procítit?

Ásanová (fyzická) praxe očišťuje tělo a společně s dechovými technikami zjemňuje (zcitlivuje) naše vnímání. Člověk se stává vnímavějším vůči vlastnímu tělu i mysli. A když se mysl ztiší, učíme se pracovat s vitální energií a (nejen) v meditaci ji pak směřujete tam, kam potřebujeme. Pochopitelně stejně jako jsme se naučili dívat se na vnější svět, pomalu se učíme pozorovat ten vnitřní. Po čase – osobně to nevnímáme jako složitý proces, nicméně, někdo by mohl říct, že je časově náročnější , kdy člověk procítí jednotlivé portály.

Čakry a jóga

Je potřeba říct, že ty moderní, fyzicky zaměřené styly (power jóga, sculpt jóga, beer jóga atd.) nezahrnují techniky na práci s čakrami.

Pro tradiční jógové přístupy je práce s vědomím zásadní. Od fyzického těla a práci s dechem, vede člověka k větší vnímavosti a používá tisíci let prověřené techniky, které člověka vedou za hranice těla a mysli. Za tímto nám známým prostorem, se nachází naše vědomí a jeho stupně jsou reprezentovány jednotlivými čakrami.

Možná vás překvapí, ale čakry mají i zvířata. Mají nad námi výhodu v tom, že jejich vývoj vede příroda. Jejich rozvoj však končí tam, kde lidský začíná, tedy v muladhaře (kořenové čakře). Člověka příroda nevede. Dostal svobodu a odpovědnost naložit se svým životem a evolucí sám.

Ajna

V naší tradici Sri Vidya se touto čakrou začíná. Je totiž propojena se všemi ostatními čakrami. Jako první tedy pracujeme s ní, a následně procházíme další.

Adept postupně pracuje na očistě a posílení svého těla a mysli, aby následně zvýšil svou citlivost a schopnost vnímání. Poté nastává čas na práci s kundalini jógou a kriya technikami, které vedou k postupné evoluci vědomí. Přeci jen člověk musí nejprve vědět, kde se na té cestě právě nyní nachází.

Většina z nás se nachází (a někdy také celý život zůstává) v některé z prvních třech čaker (muladhaře, svadhistaně, manipuře).

Práce s čakrami mění

Zlepšit a změnit může práce s čakrami mnoho! Mají totiž přímý vliv jak na fyzické tělo, tak na naši mysl a na naše emoce.

Jak postupně procházíme jednotlivé čakry, integrujeme hluboce zakořeněná traumata a učíme se překonávat primitivní instinkty a pudy. To, co nás může také motivovat je, že tím ozdravujeme naši mysli, a zároveň i tělo.

Rozšíření vědomí a práce s životní energií je cílem všech spirituálních přístupů.

Jak pracovat s čakrami při meditaci?

My lidé velmi rádi začínáme uprostřed. Předtím, než se k čakrám a práci s nimi dostaneme, je potřeba poznat naše tělo a jeho práci s ním. Všichni víme, že dnešní doba je dobou materiální, a i proto jsme tak pevně spojeni s tělem.

Nejprve je potřeba začít s fyzickou praxí, tedy tím, co pro mnoho lidí jóga představuje. Ta nás učí propojovat dech s pohybem a v tichosti (bez hudby, protože sluch, stejně jako všechny další naše smysly, jsou už tak dost nadužívané a odvádějí naši pozornost ze zaměření dovnitř, ven, do okolního světa). Po čase se vaše pozornost začne směřovat dovnitř, a vy zjistíte, že můžete ovládnout vaši mysl. Vést ji tam, kam vy chcete. Nikoliv tam, kam vás ona vede (nákup, práce, děti…). A zde je už krůček ke správnému sedu a k zaměření pozornosti a vědomé práci s jógovými technikami. Jsou to zejména Kriya techniky, které nám v meditaci pomáhají přesunout naši pozornost do různých částí těla a zde aktivně „pracovat“.