Paulus Yoga - ČAKRY a DOTEK KUNDALINI

🆕 ČAKRY a DOTEK KUNDALINI

DK

KURZ: ČAKRY a DOTEK KUNDALINI ÚROVEŇ 3/5 8 LEKCÍ / 12 - 15 HODIN

Cílem tohoto kurzu je energetizace čaker, uvolnění bloků a připravit cestu pro kundalini šakti. Energetickou úroveň našeho bytí, ve kterém se nachází nádís a čakry, lze ovlivnit omezeně ásánovou praxí, ale mnohem účinněji technikami pranajámy, pratjaháry, mantrami, krija jógy a meditací.

Naučíte se energetizovat tělo a mysl, zvýšit si citlivost na vnímání různých úrovní energie a ovlivnit a harmonizovat energii v čakrách.

Dozvíte se mnoho způsobů doplnění a uchování energie pro zdravé fungování těla a mysli, ale i pro probuzení vyšších úrovní našeho vědomí, schopností a moci.

Obsah kurzu

V osmi lekcích kurzu společně prozkoumáme fungování energie v našem těle a pomocí jógových technik budeme harmonizovat fungování čaker. Budeme společně praktikovat techniky, které vám umožní dotknout se prožitků, které jsou za hranicí našich omezených smyslů. Dostanete doporučení na svoji osobní praxi, řadu technik, teorií a iniciaci do manter pro práci s čakrami.

Struktura lekcí

 • TEORIE - praktická znalost prány a čaker, jak ji v žádné knize nenajdete
 • TEORIE - informace o souvisejících tématech a cestě probuzení kundalini tedy naší psychospirituální energie
 • PRAXE - energetizační techniky a přípravná ásánová praxe
 • TECHNIKY - vysvětlení a správné provedení technik
 • PRAXE - krija techniky, mudry, bandhy pro každou čakru
 • PRAXE - mantra iniciace pro každou čakru
 • AUDIO TEORIE - dodatečné důležité informace
 • POZNÁMKY - důležité poznámky z teorie
 • DENNÍ PROGRAM - doporučená sada technik pro osobní praxi

Harmonizace čaker

Múládhára harmonizace

Cílem je dát život do pořádku, vytvořit pevný základ a strukturu.

Nedostatečná funce vede k:

 • strach, obavy, úzkosti, velké změny na a v těle, změny v životě, rodině, financích, podnikání, životní krize

Nadměrná funce vede k:

 • chamtivost, připoutanost, hromadění

Svadhistána harmonizace

Cílem jsou zdravé emoce, cítění, vášeň a být v proudu/souladu (flow).

Nedostatečná funce vede k:

 • obavy z touhy a vášně, neschopnost emocí, odpor ke změnám, problémy se sexualitou, problémy ve spodní části zad, pánve a rozmnožovacích orgánů

Nadměrná funce vede k:

 • dominace sexuality, příliš emocionální, vytváření emočních dramat, závislost na sexu, potřeba neustále stimulace smyslů

Manipúra harmonizace

Cílem je zdravé sebevědomí, vůle a schopnost vše strávit a integrovat.

Nedostatečná funce vede k:

 • problémy s trávením, poruchy jezení, cítit se jako oběť, nízké sebevědomí, nedostatek síly, nedostatek odhodlání, chybějící oheň, vyčerpání,únava

Nadměrná funce vede k:

 • perfekcionismus, zlost, nenávist, přílišný důraz na status, touha po uznání a statusu, nakládat si více než jsem schopen zvládnout a integrovat

Anáhatá harmonizace

Cílem je otevření se harmonii a míru, propojení a integrace materiálního a spirituálního.

Nedostatečná funce vede k:

 • stud, osamělost, neschopnost odpouštět, chybějící empatie, povrchní dýchání, nemoci plic

Nadměrná funce vede k:

 • emocionální a psychologická závislost, žárlivost, sobectví, vysoký krevní tlak

Višudhá harmonizace

Cílem je dostat se na první spirituální úroveň.

Nedostatečná funce vede k:

 • ztuhlé svaly krku, neschopnost vyjádření, váhavost v projevování emocí, pocity nepochopení, tenze v ramenou, skřípání zuby, problémy se štítnou žlázou, problémy s čelistmi a hrdlem

Nadměrná funce vede k:

 • agresivní chování, vulgární slova expresivní vyjadřování, přehnaná extroverze, touha být neustále středem pozornosti

Adžná harmonizace

Cílem je probudit schopnosti imaginace tj. vizualizace minulosti a vytvoření si pozitivního obrazu budoucnosti. Otevíráme schopnosti jasnozřivosti, telepatie, intuice, snění, imaginace.

Nedostatečná funce vede k:

 • špatná paměť, problémy s očima, špatná vizualizace, neschopnost rozeznávat vzorce

Nadměrná funce vede k:

 • bolesti hlavy, halucinace, noční můry, obtížná koncentrace

Sahasrára harmonizace

Cílem je dosáhnout stavu osvícení.

Nedostatečná funce vede k:

 • neschopnost myslet na sebe, apatie, spirituální skepse, materialismus

Nadměrná funce vede k:

 • přespříliš intelektuální, pocit spirituální nadřazenosti

Copyright 2024 PaulusYoga

web namastil manGoweb