EMOCE jako nástroj UZDRAVENÍ

Moje myšlení a vnímání zásadně ovlivňuje mé zdraví psychické i fyzické. To, co není tolik zřejmé, že to i naprosto zásadně ovlivňuje zdraví všech lidí a stav světa.