GANESHA 02 - Ganapati v nás

Náš současný svět je virtuální a ztrácí svoje pevné spojení. Je to výzva dnešní doby – udržet se stabilní a uzemněný, protože svět bez stability nemá žádnou váhu. Roztříštěné myšlenky jsou projevem oddělení mysli a těla.

S Ganapatim se pojí číslo 21, které je podle Roberta Svobody součtem smyslových orgánů (5), orgánů akce (5), Maha Bhuttas (5), Tanmantras (5) a Manas (1).

Ganapati je vládcem smyslových orgánů, je stvořen a pevně spojen s elementem Země, s čakrou muladhárou, s apan vayu a s mantrou OM.

Reprezentuje živoucí sílu, která vede správné spojení se zemí a fungování se světem. K tomu je však zapotřebí i ostatních elementů. Země a éter přestavují stabilitu, i když každý v jiném smyslu. Mezi nimi je voda, oheň a vzduch, které tvoří změnu. Ganapati, je tím, kdo vás spojuje se zemí a dává vám stabilitu. Pro naplněný život je potřeba uzemnění i lehkost bytí.

Jeho zemitost předurčuje i jeho umístění v našem těle. Žije věčně u kořene páteře – v muladhaře, která je podporou pro celé tělo. Předtím, než se posunete na spirituální cestě, musíte se vypořádat se svými kořeny, ať už jsou jakékoli. Ganapati je zde, aby vám pomohl překonat překážky. Tedy za podmínky, že ho správně uctíváte. A pokud ne, je to pro něj znamení, že člověk ještě není připraven a připravuje mu takové překážky, aby si uvědomil, že je potřeba, aby svůj přístup změnil.

Element Země reprezentuje fyzické tělo (anamaya kóša). Spojíte-li se s Ganapatim, je to spojení zdravé a prospěšné i pro vaše tělo. Samozřejmě to chce zdravě jíst, očišťovat smysly, a jak už bylo tolikrát zmíněno, uctívat správně Ganapatiho.

Když si ho zvolíte za svého osobního Boha (Istha Devata), je vaším portálem k vyšší realitě. Pokud jej máte jako „vedlejší“ božsvto, je vaším portálem k muladhaře, a to není vůbec málo!

S uzemněním a stabilitou souvisí i apan, který je formou prány. Je to dolů směřující energie, která odvádí z těla to, co již nepotřebujete. A to jak na fyzické, tak mentální úrovni. Je velmi snadné vznášet se v myšlenkách a roztříštit se v nich. Ale čím více je člověk v hlavě, tím méně je v těle, a tím méně správně proudí apan vayu.

Na apan nemusíte myslet 24/7, ale musí pracovat, když má. A to bude jen tehdy, když ostatní vayus s ním budou spojeny a společně umožní prostor a čas tomu, čeho je v těle potřeba. Zde pomůže pranayama, vhodná ásanová praxe a meditace na apan (pozor, tato meditace nesmí být příliš dlouhá max. 15-25min) a samozřejmě – vroucný vztah s Ganapatim.

Ezoterický význam

Jméno Parvati znamená „ta, která je zrozena z hor“ a ona sama je spojována s horským řetězem Kunlun (= páteř). Řetězy zde přestavují její svázání (neboť ona je) kundalini ke kořenu (muladháry).

Ganeša je stvořen z kurkumové pasty a z kůže Parvati. Přestavuje element Země spojený s muladhárou. Šiva, který reprezentuje individuální vědomí, chce silou prorazit ke spící kundalini. Ničí toho, kdo ji hlídá. Když si Šiva uvědomí, že zničil základnu těla, ve které přebývá jeho milovaná Parvati, jakožto kundalini shakti, přichází Šiva s Ganéšou.

V této souvislosti Vimalananda říká, pokud chcete probudit kundalini, místo toho, abyste meditovali na muladhárou a silou se ji snažili probudit, raději transformujte muladháru s pomocí Ganéši.

Pokuste se transformovat muladharu, vaši zemitou energii, která vám i nadále bude dávat stabilitu, ale už vás nebude připoutávat k zemi. Umožní vám existovat ve fyzickém světě, ale i v astrálním.

Ganapati je spojen nejen se Zemí, ale také je mantrou OM, tedy Pranavou. To opět odkazuje k jeho lokální podstatě na jedné straně a k jeho časové a prostorové omnipotentnosti.

Tento pohled je užitečný i pro sestavování a vedení ásanových praxí. Pokud si v této oblasti nejste jisti tj. váháte jak efektivně sestavovat praxe pro sebe a svoje klienty, projeďte si se mnou online kurz - https://www.paulus.yoga/kouzla-v-asanove-praxi