GANESHA 03 - Symbolika

Genéšovo velké břicho

Odkazuje na jeho nezměrný apetit, který může být ukojen v jistém slova smyslu pouze uctíváním, nikoli materiální hojností.

Příběh spojený s Kuberou nám o tom vypráví. Kubera stejně jako mnoho jiných bohatých lidí byl pyšný na svůj majetek a byl velice marnivý. Kubera přišel za Šivou na horu Kailaš, aby ho pozval na oběd a pochlubil se svým městem Alakapuri. Ten odmítl, ale nabídl, že místo něho může jít Ganéša. Šiva dopředu upozornil Kuberu na Ganéšův velký apetit. Kubera toho nedbal a pozval Ganéšu. Bohatě ho hostil, ale když snědl všechno jídlo a pokračoval i jezením dekorací a nábytkem, Kubera se vyděsil. Spěšně jel zpátky do Kailaše za Šivou s prosbou o radu. Šiva mu řekl, že problém se vyřeší, když s pokorou a láskou nabídne Ganéšovi hrst opečené rýže. A opravdu se tak stalo, Ganéša přijal hrst rýže a uklidnil se. Toto byla vzácná lekce nejen pro Kuberu, ale měla by být i pro nás. Materiální věci nevedou k uspokojení, pouze rozšiřují naše touhy. Stačí nám jednoduché jídlo a klid mysli, pokora a láska, které nás skutečně naplní.

Ganéša a kel

S tímto jménem se pojí příběh, který je známý na Severu Indie, nikoli na jihu. Vystupuje v něm Vyasa, věhlasný kronikář a autor eposu Mahabharata, ve kterém i sám rovněž vystupuje jako důležitá postava. Vyasa požádal moudrého Ganéšu, aby mu pomohl při psaní textu. Ganéša souhlasil s podmínkou, že tak učiní pouze v případě, že Vyasa bude vyprávět příběh bez přestávky. Vyasa měl také podmínkou, že Ganéša nejprve porozumí veršům, než je přepíše. Vyasa tedy vyprávěl celou Mahābhāratu a všechny Upanišady a 18 Purán, zatímco Ganéša psal. V jednu chvíli se mu však tužka zlomila, a protože Vyasa vyprávěl na jeho příkaz bez přestání, vytrhl si jeden kel a pokračoval v psaní. To je důvod, proč je známý i jako Ekadanta (ten, který má jeden kel) Ganapati.

V dalším příběhu, který nám vypráví, jak Ganéša přišel o jeden svůj kel, vystupuje silný, mocný a zlý avatár Pašurama. Je reinkarnací Višnu, je nesmrtelný a je vyobrazovaný se sekyrou v ruce. Tedy jednoho dne chtěl Pašurama navštívit Šívu. Ganéša se i v tomto příběhu objevuje jako ten, který klade překážku, stejně jako v příběhu s Parviti, jejíž dveře strážil. Ani k Šívovi nechce Ganapati pustit Pašuramu. Ten neváhá použít sekeru, která, jak je Ganéšovi dobře známo, mu byla darována právě Šivou. Z úcty k otci nechal Pašuramu tnout, neboť sekyra, představovala vůli Šivovu a ruka Pašurany byl jen prostředkem jejího vykonání. A tak tímto způsobem přichází o kel.

Ganapati a myš

Ganapati není vždy vyobrazen na myši (Mudgala Purana zmiňuje osm inkarnací Ganéši a pět z nich používá myš, zbývající inkarnace jezdí na pávovi a na božském hadovi (! symbol kundalini)

Myš představuje „vigna“ = překážky a symbolika Ganapatiho sedícího na myši, tak odkazuje na překážky, které je potřeba překonat. Ganapati je tím, kdo zabraňuje myši, aby jednala nepředvídatelně vůči těm, kteří ho uctívají.

Podle R. Svobody slova mushaka/musaka = myš, může být přenesený výraz pro muška = varle, což podle něj symbolizuje umístění Ganapatiho v muladháře. Muladhára je umístěna v oblasti perinea, ale její energie je u mužů ve varlatech a u žen ve vaječnících.

Podle Vimalanandy myš představovala pro Ganéšu energii, která odstraňovala přílišnou připoutanost k vnějšímu světu. Ganapati, jakožno vládce smyslů, je schopen energii vztáhnout a udržet uvnitř spojenou s kořenem a apanem, a potom ji nashromážděnou vzít vzhůru (kundalini). Jinými slovy, tedy uvolní překážky a umožní tak probudit kundalini.

Význam, jakým směrem směřuje jeho chobot

Můžete se potkat s různým vyobrazením Ganéši. Takže je dobře vědět, co které přestavuje. Pokud jeho chobot směřuje od břicha směrem vpravo tj. z jeho pohledu vlevo, jedná se o ida nadi, která je chladivá. A zjednodušeně si můžeme říct „ty jsi cool, já jsem cool. Takto vyobrazeného Ganéšu si volí ti, kteří se nechtějí zavázat k jeho každodennímu uctívání.

Směřuje-li chobot vlevo tj. z pohledu Ganapatiho vpravo, jedná se o pingala nadi. Říká se mu Sidhi Vinayaka a je potřeba ho uctívat (nijak okázale, ale) každý den a když nejste doma, musí to udělat někdo za vás. Vyžaduje tedy pravidelnost, jinak se diplomaticky řečeno přehřeje a přehřeje i vás!

Ganéšova pravá tvář

Jeho jméno je Ganapati, nikoli Gajapati!

Gaja = slon.

Gana = všeobecně znamená „skupina (nejen lidí, ale i bohů, bylin, smyslových orgánů, prostě jakákoli skupina, sdružení, uskupení)“. Šíva ustanovil Ganéšu vládcem ganas.

Isha = lord

Tohle je velmi důležitá otázka v souvislosti s Ganapatim. Jeho skutečná tvář je za sloní hlavou, za tím, co jsme schopni popsat, za tím, co si myslíme, že je realita. Když jsme schopni se napojit na energii Ganapatiho a vnímat ho, zjeví se nám jeho skutečná tvář. Když se zastavíte nad jeho vyobrazením, nikdy ho neuvidíte. Jediná možnost, jak ho poznat je se s ním pomalu propojovat. Stejně jako když v přírodě přicházíte ke zvířeti, musíte si nejprve vytvořit prostor důvěry a být k němu upřímní, aby přišel blíž. Nezapomeňte, že slon má inteligenci šesti letého dítěte, a tedy Ganéša vidí a jedná jako šestileté dítě.

Je rozverný a s dětskou upřímností zrcadlí váš vztah k němu. Jaký pán, takový pes. Co dáme, dostaneme. Neměli bychom jen žádat, protože tím ho i ostatní bohy jen unavíme. Vždyť to znáte sami, když po vás někdo stále něco jen chce, buď se po čase k němu otočíte zády nebo jste tak otrávení, že se vám pro něj už nechce nic udělat. Ani my nechceme stále jen pracovat! Projevte mu spříznění, uctěte ho tím, že mu dáte nějaký „dar“ (má rád sladkosti) a prociťujte tento váš vztah a napojení s ním.

Spirituální vztah není vztahem pán-otrok, ani to není byznys. A jedno doporučení, nežádejte Ganapatiho o to, co vy myslíte, že je správné. Vyšší vědomí ví, co je potřeba a žádejte po Ganapatim, aby vás tímto směrem vedl.

Různá jména jednoho Boha

Ganéša, přestože stejně jako půda, je velmi lokální, je stejně jako většina bohů schopna být na různých místech v jeden čas.

Jména spojená s Ganéšou nejsou nijak komplikovaná a ve většině případů jsou spojeny s výrazy pro „odstraňování překážek“ nebo „Ganas“.

Vinayaka

Je tím, kdo vás vede určitou cestou, odstraňuje na ní všechny překážky a osvobozuje.

Podle tradice, Ganapati především vytvářel překážky a pouze díky Ganakarishi se jeho pohled na svět změnil a začal překážky i odstraňovat z cesty těm, kteří ho uctívali a dávali mu sladkosti.

Gajanan

(Gaja = slon + Anan = obličej) Podle Mudgala Purana je Gajanan osmým avatarem Ganéši.

Vigna Harta

„Vighna“ znamená potíže a „harta“ znamená osobu, která je odstraňuje. Opět tedy jméno odkazuje na Ganéšovu schopnost odstraňovat problémy a utrpení ze života věřících.

Balchandra

Balchandra (Bal = chlapec + chandra = měsíc) tedy chlapec s měsícem. V této podobě Ganéša nese na čele měsíc.

Ekadanta

Ten, s jedním klem (Eka = jeden + danta = zub).

Vakratunda

Je první inkarnací Ganéši. Vakra = zakřivený + tunda = kmen/chobot.

Lambodara

Doslova to znamená „něco s obrovským břichem“.

DOPORUČENÍ

Jeho socha by měla stát na něčem stabilním a ideálně by měla směřovat (stejně jako u mnoha dalších bohů) na východ, případně na sever. Vyvarujte se západu, jihu a jihozápadu, ježto západ představuje Saturn, jih Mars a jihozápad Rahu a Ketu.

ZÁVĚREM

Nutno říct, že všechny bohové a bohyně hinduismu se neustále vyvíjejí, stejně jako se vyvíjí naše společnost, vyvíjejí se i jejichpříběhy. Takže ani ten Ganéšův ještě není dopsán.

ODKAZY: https://indianewsrepublic.com/eight-different-names-of-sir-ganesha-and-their-meanings/453985/ https://hinducouncil.com.au/new/hinduism/festivals/ https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/ganesh-chaturthi-true-origins-of-ganapathis-head https://hinduism.stackexchange.com/questions/7332/is-lord-ganesha-immortal https://symbolsage.com/lord-ganesh-significance/ https://isha.sadhguru.org/us/en/wisdom/article/ganesh-chaturthi-true-origins-of-ganapathis-head https://www.shabdkosh.com/dictionary/english-hindi/avatar/avatar-meaning-in-hindi https://www.hindu-blog.com/2012/09/story-of-ganesha-as-lambodara.html https://vedicastrology.net.au/blog/vedic-articles/rahu-and-ketu/