Hon za štěstím

Nikdo nechce trpět. Každý hledáme štěstí. Co to ale je štěstí a jak ho dosáhnout?

Nesmíme zaměňovat štěstí za smyslové prožitky. Smyslový prožitek je krátkodobé potěšení. Proto často usilujeme o opakování takových prožitků. Každým opakováním se navíc síla toho prožitku snižuje. Nový stav se prostě stává normou a už v nás nevyvolává takové emoce, euforii, radost.

Vzpomenete si, jak jste se těšili na svoji první výplatu? Nebo jakou radost vám udělal první úspěch ve sportu? První kopeček zmrzliny po dlouhé době chutná skvěle. Desátý již jíme tak nějak automaticky. Abychom dosáhli stejné reakce našeho těla a mysli, musíme tu laťku neustále zvyšovat. Lepší, větší, dražší, nebezpečnější, extrémnější. Z tohoto pohledu nemůžeme nikdy dosáhnout 100% uspokojení ani kdybychom vlastnili všechno bohatství vesmíru. Je zmýlené myslet si, že budu konečně šťastný, až budu mít lepší práci, až vydělám první milión, až vyhraju první medaili, až.... doplňte si sami.

Neustálé hledání potěšení ve smyslových prožitcích vede k závislosti.

Štěstí je hluboké, úplné a trvající.

Štěstí nám přináší klid a uvolnění.

Pokud by smyslové potěšení bylo to samé co štěstí, tak by naše západní konzumní společnost měla tvořit ty nejšťastnější bytosti na světe. Naopak se ale zdá, že je naše společnost plná zoufalých, nešťastných, emocionálně nestabilních a spirituálně nenaplněných jedinců. Ve skutečnosti to vypadá, že naše západní společnost je tou nejnemocnější a nejnešťastnější společností, která kdy existovala na naší planetě.

Jestliže chceme mluvit o celistvosti, dobrém životě a štěstí, dostáváme se za hranice psychologie, medicíny nebo morality a musíme se nutně podívat do oblasti filozofie. Filozofie ve své čisté formě znamená láska k moudrosti a systematicky se zabývá nejzákladnějšími aspekty našeho bytí.

Kdo jsem? Odkud přicházím? Co je smyslem života? Kam směřuji?

Těmito otázkami se zabývají všechny spirituální tradice světa. Porozumění odpovědím na tyto otázky vede k opravdovému štěstí, které se v Indii říká ánanda. Je obtížné najít český ekvivalent, ale můžeme se mu přiblížit významy jako je blaženost, extáze, jednota, celistvost.

Skutečné štěstí není závislé na externích podmínkách, ale na vnitřním naladění.

Co můžete udělat pro to, abyste byli šťastnější? Nic! Čím více o to budete usilovat, tím vzdálenější vám bude.

Nemůžete se stát šťastnými. Musíte být šťastní. Musíte být šťastní v každém okamžiku, ať krásném či těžkém. Musíte prožít dobré i zlé, být naplno v každém okamžiku.

Život je dar. Každý okamžik má cenu zlata. Každá zkušenost, prožitek a poznání je naplňováním našeho smyslu.