JAK DOBÍT BATERKY - 1. část

Velmi často se setkávám s tím, že lidem chybí energie. Často si stěžují, že jsou vyčerpaní, unavení, nemají chuť po práci dělat cokoliv jiného než pasivně sledovat televizi, dát si něco dobrého k jídlu a pití, odměnit se po náročném dni. Jak je to možné, že v našem světě nebývalého luxusu a pohodlí, jsme neustále vyčerpaní?

Špatný energetický management

Čím to je, že nám chybí energie? Prostě vydáváme více energie, než jí umíme do těla dodat a udržet. Je to tak trochu syndrom dnešní doby, která nás má k neustálé aktivitě, soutěžení, boji o úspěch a uznání. Neustále se vztahujeme k novodobým modlám z reklam, sociálních sítí a super úspěšným lidem (ve velmi úzkém pojetí), se kterými se chceme srovnávat namísto toho, abychom využili vlastní jedinečný potenciál. Pokud budete opakovat kroky někoho jiného, nikdy jeho úspěchu nedosáhnete. Přesto se o to neustále snažíme a tím ztrácíme vlastní smysl a vyčerpáváme energii na něčem, co nemůžeme nikdy dosáhnout.

Stáváme se tak otroky vlastních myšlenek a konstruktů společnosti. Jsme roboty s naplánovaným životem bez vlastního poslání, smyslu a úspěchu. To samozřejmě vyčerpá každého člověka.

Všimli jste si, že smysluplný úspěch vám energii dodá ikdyž vás ta cesta k němu stála mnoho sil? Je to proto, že aktivity v souladu s vámi a vaším posláním, vám energie vždy dodají namísto aby vám ji vyčerpali. Nemusí to být úspěch ve srovnání s někým nebo něčím. Je to úspěch na vlastní cestě, překonání vlastních limitů, poznání něčeho nového, porozumění a plné prožití dalšího aspektu života.

Energii vynakládáme nejen na fyzické aktivity, ale i na jakékoliv mentální, emocionální, psychické a duševní aktivity. Naši energii spotřebovává jak pohyb těla, tak pohyb myšlenek, a dokonce i naše slova ať jsou artikulovaná nebo třeba napsaná.

Jaké jsou důvody nedostatku energie v našem těle? Jakkoliv se výčet níže může zdát banální, je dobré si jej zvědomit. Jednotlivé body si později rozebereme podrobněji, abyste si mohli na vlastním příkladu uvědomit, proč vám energie chybí.

 • spotřebováváme příliš energie
 • energie nám uniká z těla samovolně
 • nedobíjíme energie dostatečně a efektivně
 • neumíme dodat více energie do systému
 • nevyužíváme energii efektivně
 • neumíme energii směřovat a správně ji využít

Tantrický přístup k józe je příkladem efektivního energetického managementu.

Není to pohled na jógu přes různé aspekty, které využíváme souběžně. Je to vlastně takový postup po schůdcích či stupních žebříku. Nelze je přeskakovat, protože nezvládnutí předchozích kroků v nejlepším případě nepovede ke kýženému výsledku, praxe nebude efektivní a horším případě nám může uškodit. Ačkoliv se tomuto tématu v tomto článku nebudu věnovat podrobněji, uvedu zde alespoň jednotlivé kroky tohoto přístupu v kontextu ovládnutí energie.

 1. očistit tělo od zátěží, nečistot, toxinů - přípravná fáze pro vytvoření prostoru pro energii a omezení neefektivního využívání
 2. posílení těla - tělo musí být připraveno, aby energii bylo schopno udržet a využít
 3. zklidnění mysli - vytvořit návyk nemyšlení a efektivního využívání energie myslí
 4. stabilita mysli - udržitelný a dlouhodobý vyšší stav mysli, který je pod naší kontrolou umožňuje nejen konzervaci ale i efektivní využívání energie
 5. vytvoření citlivosti a schopnosti vnímání energie - schopnost přímého vnímání energie, kterou nejsme poznat svými omezenými smysly
 6. expanze energie - schopnost dodat a udržet (díky předchozím krokům) v těle téměř neomezené množství energie
 7. rozšíření vědomí - skrze kontrolu nad energií postupně získáváme schopnost probuzení psycho-spirituální energie čili rozšíříme si vědomí

Čím nadbytečně spotřebováváme energii?

Již z tohoto je myslím zřejmé, že nemá smysl usilovat o rozšíření energie, když je mé tělo jako cedník, který není schopen udržet ani kapku energie efektivně. Následující výčet obsahuje některé věci, které naši energii zbytečně vyčerpávají. Zde bychom měli začít jejich uvědoměním a snažit se alespoň některé z nich řešit

 • vynakládáme ji na myšlenky, slova a činy, které nejsou v souladu s naším posláním, smyslem, hodnotami
 • přetěžujeme tělo nevhodnými aktivitami
 • zatěžujeme tělo nevhodnou stravou
 • nevhodné a nezdravé životní prostředí
 • vynakládáme energii jednostranně
 • přetěžujeme naše smysly
 • přílišná orientace do minulosti
 • přílišná orientace do budoucnosti
 • nadmíru expresivní vyjadřování a chování, být středem pozornosti
 • dostát očekávání jiných a mým domněnkám o očekávání jiných lidí
 • nadměrná společnost lidí
 • špatné vztahy s lidmi vznikající z mých postojů, vnímání a chování
 • trávení času s lidmi s nižším stavem vnímání a vědomí
 • pobyt ve stresujícím prostředí města či zaměstnání
 • přílišné přemýšlení
 • emocionální dramata, neschopnost ovládat emoce
 • neschopnost uvolnění konstantního napětí v těle a přetížení všech tělních systémů
 • nevhodný odpočinek a spánek
 • externalizace našeho myšlení a jednání
 • přílišné zaměření na materiální aspekt života a opomíjení spirituálního (mentálního, psychologického, nemateriálního) aspektu

V další části si rozebereme některé z těchto bodů, které nám energii odebírají nebo brání v udržení energie. Také si řekneme základní aktivity a techniky, které nám pomohou energii udržet a dočerpat.

O jednom z aspektů energetického managementu se může dozvědět a využít praktické nástroje v kurzu UMĚNÍ ODPOČÍVAT.