JAK SE VÁM DÝCHÁ?

V nosních membránách je 20x více samostatných nervových vláken než je v centrálním (cerebrospinálním) systému. Při vdechování stimuluje proud vzduchu v každé nosní dírce specifická autonomní nervová centra uvnitř sliznice, která ovlivňují procesy dýchání, krevního oběhu, trávení atd.

Mozek a celé tělo musím mít okamžitou informaci o tom, jak dýcháme, kolik kyslíku dostáváme do těla a kolik kysličníku uhličitého vylučujeme. Podle toho tělo reaguje a aktivuje či deaktivuje různé funkce a systémy, podle toho na co má dostatek energie a jakou aktivitu právě provádíme. To má naprosto zásadní vliv na fungování všech tělních systémů.

Jinými slovy pokud dlouhodobě blokujeme dýchací cesty nějakou překážkou (např. rouškou), omezujeme a ztěžujeme vstřebávání kyslíku a odvádění odpadu kysličníku uhličitého z těla. Snižujeme tak efektivitu fungování celého těla a všech jeho systémů. Tělo prostě začne omezovat některé funkce, které nejsou nezbytné pro aktuální přežití.

Postupně se začne zhoršovat fungování lymfatického systému a vylučování nečistot, toxinů a odpadů. Začne se snižovat funkce zažívání, vstřebávání látek z potravy, vylučování, reprodukce atd. Člověk to nepozná hned, protože tělo je úžasný stroj, který zvládá velmi špatné zacházení. Ovšem po určité době se problémy začnou hromadit až se projeví na našem těle.

Celý náš respirační systém má v sobě zabudováno celou řadu ochranných mechanismů, které nám efektivně slouží po tisíce či milióny let. Pokud si stále myslíte, že dlouhodobé nošení roušky je v pořádku, zkuste se odpovědět na otázku, proč nám příroda takový další filtr do našeho těla nevložila.

Proč tomu tak je a jaký vliv má správné/špatné dýchání na naše fyzické a mentální zdraví se dozvíte v našem kurzu PRANA & PRANAYAMA.

PRÁNA

✅ To, co umožňuje pohyb – mrknutí oka, růst stromu, oběh planet.

✅ Energie, životní síla.

✅ Kvalita živosti – celý vesmír je pulzující prána.

✅ Nejjednodušší a nejvýznamnější koncept zjevený zřecům.

✅ Kámen na který upínáme naši pozornost může mít vyšší kvalitu prány než zvíře v plné síle.

✅ Síla mé ruky stejně jako neviditelná síla vytvořená rituálem je prána.

✅ Kosmická prána = maháprána.

"Když se pohybuje prána (energie), pohybuje se i chitta (vědomí).

Pokud je prána bez pohybu, chitta je také bez pohybu."

~ Hatha Yoga Pradipika

#vedomi #energie #prana #tantra #yogaonline #meditace #dech #kurz #pranayama #život #joganeniasana #klickpoznani #jogaonline #paulusyoga