Je pouze jedna jóga?

V našem post-moderním světě, kdy je "in" kritizovat a relativizovat naprosto vše, se začínají rozmazávat významy i tisíce let starých tradic. Povrchní způsob nazírání na věci bez hloubky a promyšlení vede opět pouze k povrchnosti a to k povrchnosti životů. Zpochybňuje se význam tradice a historie a mění se významy slov. Toto se nevyhýbá ani józe a tantře. Pro tento článek jsem si vybral téma zdánlivě jednoduché a to je definice toho, co je jóga a jaký je význam či etymologie slova jóga.

Hned na začátek odpovím na úvodní otázku. ANO, jóga jako stav vědomí je pouze jedna. Není to klišé, ale hluboká pravda. Pouze je nutné znát kontext.

Co je tedy jóga?

Jóga je cílový stav vědomí a také cesty, jakými se k němu můžeme dostat.

Můžeme celkem jednoduše popsat, co je ten cílový stav. Nicméně je téměř nemožné popsat všechny cesty, jak ho dosáhnout. Každý máme svoji individuální cestu a jako alchymista si z nabízených možností musíme vytvořit vlastní recept.

Jóga jako cílový stav je absolutní rozšíření našeho vědomí. Cílem je jednota, tedy znovunalezení úzkého propojení se svojí duší/podstatou/zdrojem/bohem a stát se tím jedním. V tomto stavu neexistuje dualita, pouze singularita. Není dobro a zlo, správné a špatné, nahoře a dole, osobní a univerzální. Pokud toho dosáhneme, vracíme se zpět do božské podstaty, protože jsme nabyli všechny zkušenosti a porozuměli všemu.

Všechny cesty jógy (a všech filozofií, náboženství, mýtických tradic, hermetismu, alchymie atd.) vedou k tomuto cíli. Všechny vyjmenovat a popsat nelze, ale lze je klasifikovat podle různých kritérií. To třeba někdy jindy. Co tedy mají všechny cesty společné je zájem o stavy bytí, vědomí a jeho evoluci.

Jóga jako extáze

Jedna z definic objevujcích se v textu Yoga-Bhashya je: "Jóga je extáze". V Sanskrtu je extáze Samadhi (etymologie - umísťovat, skládat dohromady, tedy sjednotit). To, co chceme sjednotit/dát dohromady je vědomý subjekt a jeho mentální objekt. (pro zajímavost nahlédněte do kvantové fyziky, která dospívá ke stejným závěrům jako jóga).

Jóga je tedy technologie k extatickému stavu tj. transcendenci.

Sanskrtský termín je často popisován jako sjednocení, singularita individuálního Já (jiva-atman) s univerzálním Já (parama-atman).

V technickém slova smyslu můžem vidět slovo jóga označující souhrn téměř někonečného vědění, duchovních hodnot, postojů, které se vyvinuly v Indii po dobu více než pěti tisíc let.

Jóga je i popisné jméno pro různé Indické přítupy pro cestu extatické transcendence až do bodu osvobození se od nadvlády ega.

Jóga je jedním ze šesti zásadních pohledů či filozofií Hinduismu na stvoření vesmíru a člověka, který se nazývá Darshana - Yoga, Nyaya, Visheshika, Samkhya, Mimamsa a Vedanta.

Význam a vývoj slova jóga

Etymologie slova jóga je neméně zajímavá. Vychází z kořene juj (yuj), které znamená poutat k sobě a může mít mnoho konotací jako například jednota, konjunkce hvězd, gramatické pravidlo, záměr, zaměstnání, skupina, vybavení, způsob, kouzlo, agregace, suma atd.

České slovo vyvinuté ze Sanskrtského jóga je jho a jařmo, tedy součást postroje pro dobytek, který spojoval dva do páru.

Termín jóga je velmi často použiván v sanskrtské literatuře. Již v textu Rig-Veda, který je takovým "starým zákonem bible".

Klasické období jógy a dualismus

Trochu na problém narážíme, když se podíváme do období "Klasické jóga", což je éra Patajnaliho jóga suter. Jeho přístup byl čistě dualistický, tedy oddělenost boha a člověka, duše a materie. Tudíž vznikly další definice jógy, protože sjednocení by bylo proti tomuto dualistickému pohledu na stvoření vesmíru.

Patanjali definuje jógu jak "yoga chitta vritti nirodha", tedy jóga je zastavení neustálé turbulence naší mysli.

Snahou jógy tedy je utišit mysl a dojít k prožitku samadhi, tedy blaženosti, klidu, spokojenosti, smíření, extáze.

Ještě před tím, než bylo nutné psát texty (souvisí to s cykly v přírodě, vesmíru a našem vědomí, ale o tom jindy) byla jóga a vůbec celá kultura civilizace řízena a předávána pouze orálně. Nebylo potřeba nic zapisovat. Ještě před tím pouze mentálně. Ta historie je tak stará jako lidstvo samo. Např. lze dohledat historii ke společným šamanským kořenům, rituálům a úsilí o transcendenci a k tomu třeba někdy příště.