JÓGOVÝ DECH JE BLBOST

Dýchání je přirozený proces a normální frekvence je 15 nádechů za minutu, 900 nádechů za hodinu a 21 600 nádechů za 24 hodin. Když se rychlost dýchání zvyšuje, snižuje se délka života. Při rychlosti patnácti dechů za minutu se člověk dožije 75 nebo 80 let. Při rychlosti deseti dechů za minutu se délka života prodlouží na přibližně 100 let.

Se svolením paní, která měla otázku na PLNÝ JÓGOVÝ DECH a video pana Rostislava Václavka, uvádím tuto soukromou zprávu.