Moje cesta

Mé životní postoje a hodnoty jsou formovány mým osobním životním příběhem. Smysluplnost věcí, kterým se věnuji a stejně tak etický kodex je pro mě naprosto zásadní.