Musí být učitel jógy registrován u nějaké asociace?

Hodně kurzů teď i v Česku má na sobě nálepku YOGA ALLIANCE a možná ještě větší počet lidí neví, co to je, ale tuší, že by to měli chtít. Na základě vlastní zkušenosti s vámi sdílím, abyste si mohli sami zodpovědět, jestli to pro vás je nebo není.

Yoga Alliance je jedna z mnoha (uvádí, že neziskových) organizací, které sdružují učitele jógy. Platíte roční poplatek, ať už jako lektor, tak jako škola – RYS je registrace pro školy a činní $400 + roční poplatek $240. Pro lektory – registrace $50, ročně $65 a poplatek za každé zvýšení kvalifikace $50. Pro zkušené lektory je poplatek $85 a neplatí se registrace.

AKRONYMY v jógových certifikacích

 • CYT – Certified Yoga Teacher

Termíny níže vytvořila orgainzace Yoga Alliance

 • YTT – Yoga Teacher Training
 • RYS – Registered Yoga School
 • RYT – Registered Yoga Teacher (u registrovaných u americké Yoga Alliance)
 • RYT 200 – můžete se jím stát poté, co jste dokončili jakýkoli 200h učitelský kurz ve škole registrované jako RYS 200 u YA. Nemusíte mít žádné odučené hodiny.
 • RYT 500 – můžete se jím stát poté, co jste dokončili jakýkoli 500h učitelský kurz ve škole registrované jako RYS 500 u YA. Musíte mít (musíte si zapsat do online formuláře) 100 odučených hodiny.
 • E-RYT 200 – získává ten, kdo dokončil 200h učitelský kurz u školy mající RYS 200. Musí mít nejméně 1000 odučených hodiny od té doby, kdy dokončil RYS200. A musí učit nejméně dva roky od dokončení RYS 200.
 • E-RYT 200 a RYT 500 - absolvované 200 hodinový kurz pro učitele u školy registrované jako RYS 200 A další 300hodinový kurz buď se stejnou RYS (pokud je zapsána jako RYS 300), nebo s jinou RYS 300. Od dokončení kurzu RYS 200 nebo RYS 500 má alespoň 1 000 hodin pedagogické praxe a učil alespoň dva roky.
 • E-RYT 500 – ukončení 500hodinový kurz pro učitele jógy, který je registrován u Yoga Alliance, a od ukončení kurzu s 200hodinovým RYS učí minimálně čtyři roky. Žadatelé musí pro toto označení předložit (rozuměj online vypsat) 2 000 vyučovacích hodin; 1 500 vyučovacích hodin musí být odučeno po absolvování školení s RYS 200 nebo 500 a zbývajících 500 vyučovacích hodin musí být odučeno po absolvování školení s RYS 300 nebo 500. Po registraci může držitel certifikátu E-RYT 500 poskytovat kurzy dalšího vzdělávání a workshopy dalším učitelům a může být vedoucím školitelem školení učitelů v rozsahu 200, 300 nebo 500 hodin.
 • RCYT – Registered Children’s Yoga Teacher
 • RPYT – Registered Prenatal Yoga Teacher
 • YACEP – Yoga Alliance Continuing Education Provider. Tato klasifikace je určena pro učitele, kteří poskytují vzdělávací kurzy. Pokud jste E-RYT, můžete si přidat označení YACEP a učit ostatní to, co umíte.

Každé tři roky všichni registrovaní učitelé jógy mají absolvovat alespoň 30 hodin dalšího vzdělávání, přičemž maximálně 20 hodin musí být zapsáno jako nekontaktní hodiny. Online hodiny se do tohoto požadavku započítávají.

U Yoga Alliance jsem byla registrovaná od roku 2016 do roku 2020, kdy si moje ego splnilo E-RYT 500. Moje důvody, proč už dále nejsem součástí, je několik. YA nemá mechanismy, kterými by zjišťovala nebo zajišťovala kvalitu školy, kurzu nebo lektora.

Dále, je čistě na vašem svědomí, kolik hodin si zapíšete, že jste odučili. Pokud chcete učit v Česku, nepotřebujete americkou (ani jinou zahraniční) organizaci. Byrokraticky je plně dostačující akreditace MŠMT. Pokud chcete učit ve světě, vězte, že organizací jako je Yoga Alliance je mnoho. Níže některé uvádím. A moje zkušenost je, že si vás v daném studiu vyzkouší a buď se osvědčíte, a pak pokud máte pracovní povolení, tak vás vezmou. A pokud ne, tak i s registrací můžete jít leda tak na tobogán.

 • IYTA - The International Yoga Teachers Association (Austrálie)
 • YAP – Yoga Alliance Professionals (Velká Británie)
 • IKYTA – International Kundalini Yoga Teachers Association
 • AYP – The Association of Yoga Professionals

Jsou zde školy, které se opírají o vlastní kurzy, a přestože máte kurz z jiné školy, pokud se chcete stát jejich lektorem, musíte absolvovat jejich kurzy. Opět uvádím ty, které sama znám nebo s nimi mám přímou zkušenost. Jejich certifikace, troufnu si říct, má v mezinárodním světě jógy větší kredit než YA.

 • The Yoga Institute
 • Isha
 • American Institute of Vedic Studies
 • Traditional Yoga Studies
 • Para Yoga

Tento článek jsem nenapsala ve snaze kritizovat. Šlo mi o to, abych vám předložila informace a vy jste se mohli rozhodovat v jejich světle. Každý máme jiné potřeby a není potřeba soudit.

Budu ráda, pokud přidáte i váš pohled (a nemusí být v souladu s mým). Jde přece o sdílení, a aby se ostatní mohli, co nejlépe rozhodnout.