Paulus Yoga - NA KAFE - nevědomí a sny očima 7letého kluka

NA KAFE - nevědomí a sny očima 7letého kluka

Děti mají ještě stále to "spojení". Mají průstupné hranice mezi vědomím, osobním nevědomím a kolektivním nevědomím.

Až kontakt se společností nás zabetonuje a skrze strach, komplexy, traumata, bolest. Ti vědomější z nás si to v životě uvědomí a začnou pracovat na opětovném zprůstupnění. Ano, to zprůstupnění je osvícení, probuzení kundalini, psychospiriutální krize a mnoho dalších jmen. Přivedeme světlo, tam kde předtím nebylo.

Poslechněte si jogína, který ještě dokáže přirozeně prostupovat těmito vrstvami.