Yamas - zapomenutý pilíř jógy

Jak aktuální může být v dnešní době kodex základních lidských hodnot či chování, který má tisíciletou historii?

Slyšeli jste již o Yamas? Sdílel s vámi Váš učitel jógy, co znamená překlad „univerzální etické hodnoty“?

Ony se nám tyto základní hodnoty vytrácejí z celé společnosti, jsou jakýmsi reliktem, přežitkem, který v našem rychlém technologicky vyspělém moderním světě již nemá místo. My totiž nemáme čas na něco tak obyčejného jako je lidská slušnost. Musíme přeci vydělávat peníze, abychom si mohli koupit lepší auto a větší dům. Na nějakou etiku či hodnoty nemáme čas. Důležité jsou ostré lokty a rychlost. Rychle vystudovat, rychle se stát manažerem, rychle vydělat peníze, rychle je utratit. Najednou je tu konec... stojím tu s otevřenou pusou a divím se, že jsem při tom konci sám a vlastně si ani nepamatuji, jaký ten můj život byl.

Ale zpět k józe a Yamas. Ona se ta rychlost, vydělávání peněz, budování značky a další aspekty našeho hektického konzumního života vtiskly i do západního pojetí jógy. Proto většinou na hodinách jógy zažijeme parádní aerobic a strečink, ale s pravým účelem jógy se moc nepotkáme.

Dle mého názoru jsou právě Yamas tím vůbec nejdůležitějším pilířem jógy. Ale i když odhlédnu od jógy, přesto pro mne jsou osobní hodnoty tím nejdůležitějším měřítkem lidství. Co je nakonec více než žít v souladu se svými hodnotami, nebo pokud vás to neurazí, řekněme tomu klidně v souladu se svou duší. On se totiž každý nesoulad v žití ve smyslu, vědomých činů a přijetí odpovědnosti za ně, nakonec vždy promítne v psychice i na těle.

O Yamas se říká, že jsou to univerzální etické hodnoty. Znamená to, že nejsou pouhou morálkou, která je jinými slovy pouze souborem zažitých pravidel, zvyků a obecně přijímaná dohoda co je a co není akceptovatelné danou společností či kulturou. Univerzální jsou proto, že jsou to hodnoty, které jsou přirozené, pochopitelné a přijímané vez ohledu na národnost, kulturu či společnost. Pro kontrolu si mohu říci, že to, proti čemu se vyhrazují, je takový čin, který nechci, aby někdo činil mne. Však i v křesťanství je toto popsáno velmi jednoduše: Co nechceš, aby ti jiní činili, nečiň ty jim.

Která pravidla to tedy podle jógy jsou? Jelikož každé z nich si zaslouží osvětlení v kontextu, rád bych se jim věnoval v dalších příspěvcích jednotlivě. I zde lze totiž najít mnoho zkreslených informací, nepochopení a nesprávných vysvětlení. Nyní zde tedy uvedu pouze seznam s krátkým překladem:

  • Ahimsa – opak krutosti, nespravedlnosti, ubližování
  • Satya – pravdomluvnost a vhodně volená slova
  • Asteya – nepřivlasňovat si, co mi nepatří
  • Brahmacharya – rozvíjení smysluplných vztahů
  • Aparigraha – nezneužívání věcí ani situací k vlastnímu obohacení

Praktikování jógy ve skutečném smyslu toho slova, nám pomáhá měnit naše postoje, přístup, hodnoty a žít v souladu se svým Já. To je cesta k harmonii těla, mysli a duše.

Být dobrým člověkem.